Sign In

​​​​​​​​​Använd era Visiodokument direkt i SharePoint och Office365

Nu är det slut på specialsystem för att ha ett bra och tydligt ledningssystem. In med Process Navigator i er SharePoint-miljö, oavsett om det är SharePoint onprem eller Office 365 som molntjänst.  ladda upp era Visio-dokument (med fördel genom Office Connector) och publicera dem för era användare. Nu har ni en grafisk och tilltalande "förpackning" som är lätt åtkomlig och lätt att sprida vidare i er organisation eller företag.

Processbaserad Navigering

Visualisera era processer i Visio och visa upp dem i SharePoint via Process Navigator. Skapa en processtyrd navigering och koppla relevanta dokument till aktuellt steg i processen. Visio-filerna lagras i SharePoint och kan hanteras som vilken annan information som helst, med exempelvis versionshantering och behörighetsstyrning. Effektivt och säkert.

Bättre och billigare än Microsoft

Lednings- och avvikelsehanteringssystem blir tydliga och effektiva när användarna kan nyttja dem i sina dagliga IT-system. Hur många specialsystem har ni i garderoben för era lednings- och avvikelseprocesser? Kanske hemmasnickrat? Hur många licenser hade ni råd med att köpa in? Känns det som att era processer är en "pappersprodukt"?  Process Navigator är billigt, enkelt och fantastiskt värdefullt från första dagen.