Sign In

Support och förvaltningsavtal tecknas med bostadsbolag

2017-09-14

​Vi erbjuder tjänsten Förvaltning och support på alla nivåer. Vi kan agera first-line support och hjälpa era SharePoint-användare med dagliga problem eller vara ett stöd åt IT i form av second-line support.  

Nu tecknar vi support och förvaltningsavtal som i förlängningen hjälper bostadsbolaget att bli mer effektiva i sitt SharePoint-användande. ​​​