Sign In

Ledningssystem till matproducent i västsverige

2015-06-20

​Axalon är stolta att blivit utvalda som leverantör till en stor matproducent i västsverige, som är inriktad på förädling av köttprodukter. Axalons ledningssystem i SharePoint skall hjälpa dem att öka sin framgång ytterligare.