Sign In

Förbund köper lösning med enkel startsida

2016-09-09

​​Axalon får förtroendet att hjälpa ett förbund med att nyttja SharePoint att publicera avdelningsnyheter och annan viktig information till de anställda. Vi bygger en enkel startsida utefter förbundets önskemål om nyhetsflöde, socialt flöde, användbara länkar och publicitet av veckobrev.