Sign In

​​​​​​SharePoint och Office 365 när det är som bäst

Axalons kunder är i första hand de som har valt SharePoint som sin strategiska plattform för dokumentintensiva lösningar och verksamhetsstyrning. Här återfinns större mängder av ledningssystem, projekthanteringssystem och generell dokumenthantering.

Grundarna samlades kring visionen om det goda företaget, där sundhet, fokus och kompetens är ledorden. Under åren som gått har vi funnit 14 likasinnade personer som varje dag hjälper våra kunder framåt på både ett bra och smart sätt. 

Helhet, hel eller i delar...

Vi är det enda bolaget inom vår nisch som kan erbjuda tjänster, produkter, lösningar och förvaltning & support. Vi finns inte långt ifrån er oavsett vad det än gäller.