Sign In

Uppföljning av verksamhetens olika delar

Med EDC för verksamhetsuppföljning får ni ett komplett IT-stöd för uppföljning av verksamhetens olika delar, internt eller externt. Detta kan till exempel vara checklistor i produktionen, protokoll för kvalitetsuppföljning, protokoll för service och underhåll eller enkäter till medarbetare, kunder och leverantörer.

Rätt information

Strukturerade protokoll, som ni utformar efter era egna behov, säkerställer att rätt aktiviteter blir utförda och att rätt information rapporteras in. Med moderna gränssnitt blir inrapporteringen enkel för både externa- och interna informationslämnare.

Snabb återkoppling

Så snart inrapporteringen är genomförd finns informationen centralt lagrad för vidare bearbetning. Det kan handla om sammanställning, granskning, rapportering eller fakturering.

 

Spårbarhet, analys och statistik

Information som samlats in via protokollen bildar underlag för historik och ger total spårbarhet på detaljnivå. Här finns även kraftfulla möjligheter till analys och statistik.

Tid och effektivitet Kvalitet Förbättring Trygghet

Arbetsflödet i EDC ersätter annan hantering som normal är administrativt tung och där det är svårt att hitta information.

 

Uppföljningen blir uppstyrd och säkerställer att rätt aktiviteter/checkpunkter genomförs, dokumenteras och signeras

Syftet med uppföljning är ofta att kunna dra slutsatser och genomföra förbättringar eller effektiviseringar. I EDC finns besluts-underlaget samlat.

 

När något händer eller om specifik information eftersöks finns full spårbarhet på detaljnivå.

 

Mer om EDC

EDC är samlingsnamnet på Axalons IT-plattform för informationsinsamling, sammanställning och analys.
EDC konfigureras för olika ändamål och användnings-områden t.ex. Leverantörsuppföljning, Egenkontroll, Inspektion & Besiktning. EDC är byggt på den senaste tekniken från Microsoft och finns med gränssnitt för Windows 8 App, Webb och offline PC. EDC körs som en molntjänst eller installeras på egna servrar.