Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Graf​​isk anpassning utifrån era processer i SharePoint​

Med Axalons ramverk för ledningssystem får ni, till en rimlig kostnad, en beprövad lösning där ni har full kontroll över era styrande dokument och ett användarvänligt gränssnitt för alla era medarbetare.

Systemet läggs upp med en integrerad dokumentstruktur som är anpassad efter er verksamhet och era processer, samt befintlig dokumentation/information. Vi skapar enkla och effektiva verksamhetssystem oberoende av vilka standarder ni arbetar mot.

 ​​​

Användarvänlighet håller systemen levande

Om all information som rör din organisation finns samlad på ett ställe, kommer informationsspridningen bli mycket smidigare. Informationen är alltid aktuell och den sprids enkelt ut till den som den berör. Från topp till botten jobbar vi med enkel och tydlig navigering. Vi hjälper er att bygga systemet utifrån er verksamhet, era processer och inte efter standardens paragrafer. 

Resultatet blir att du och din organisation sparar tid. Tid som annars skulle lagts på att söka information samt att utvärdera om informationen var aktuell och relevant.

Tillförlitlig information säkerställer kvalitet

Sker det kontinuerlig förbättring av verksamheten och dess processer? Vad är värdet av att veta att den information som sprids alltid går att lita på? Vårt ramverk innehåller funktioner som förhindrar att gammal eller fel information nyttjas. Det är alltid den senaste publicerade och godkända informationen som når användarna. 

Gränsnittet är anpassat så att författare och dokumentägare snabbt får överblick över dokument som är relevanta, vilken status dessa har samt vilka aktiviteter som föreligger.

​​

Kontroll och behörighet skapar trygghet

Som kund till Axalon kan du känna dig trygg med att du alltid har full kontroll över hur informationen hanteras. Arbetsflöden, versionshantering och behörigheter byggs och administreras för att det skall vara enkelt men pålitligt. Rätt information i rätt tid till rätt person är direkt avgörande för din framgång.

Söker du ledningssystem i SharePoint där användarvänlighet, tillförlitlighet och trygghet är ledord måste du titta på vad Axalon erbjuder. Vi levererar till både stora och små organisationer. Vårt ramverk ger dig lägre investeringar och snabbare leveranser.

Spara och följ upp redovisande dokument

​Många av Axalons kunder kompletterar sitt ledningssystem med lösningar för all den information som genereras i verksamheten. Vi hjälper er gärna att skräddarsy en lösning ​utifrån era behov. 

Fler lösningar

  • Avvikelsehantering
  • Reklamationshantering
  • Arbetsmiljöhantering
  • Avtalshantering 
  • Varuinformationsblad