Sign In

​​Enkelt att företagsanpassa och med stora uppföljningsmöjligheter

Axalon lösning för avvikelsehantering i SharePoint är ett behörighetsstyrt system som förenklar för de individer som hanterar ärenden. Avvikelser registreras av användarna och berörda utredare får automatiskt en notifiering om att ärenden har skapats. I modulen får ni sedan full koll på status, vem som gör vad samt snabb överblick och statistik över samtliga ärenden.

Med hjälp av SharePoints inbyggda funktioner för innehållssökning kan du snabbt och enkelt få överblick över dina relevanta ärenden utifrån ett och samma ställe, oavsett vilket typ av ärende det gäller och var de ligger.

Full koll på vem som ansvarar för vad samt var i processen ärenden befinner sig​​


Fördelar och funktioner med Axalons plattform för Avvikelsehantering

  • Automatisering av informationsspridning
  • Automatiserad delegering utifrån fördefinierade regler
  • Process-stöd för ärendets olika faser
  • Översiktsbild utifrån mitt totala åtagande och mina aktiviteter
  • Statistik och rapporter
  • Visualiserade KPI:er, diagram och nyckeltal
  • Ordning och reda!