Sign In

​​​​När du vill mer

Lösningar erbjuder vi när behovet sträcker sig bortom en enskild produkt eller en uppsättning komponenter. En lösning från Axalon innehåller allt ifrån en förstudie till en väl fungerande paketerad lösning som dessutom förvaltas och supportas av oss. Vi har gjort det många gånger, så vi kan direkt berätta vad kostnaden blir, när leveransen sker och vad som förväntas av er som kund och användare av lösningen. Vi tar det från ax till limpa, men med möjligheten att anpassa det efter ert behov. Dock till en fast kostnad med garanterad leverans.

Klara färdiga gå...

Att bygga allt från grunden är inget vi förespråkar. Vårt mål med lösningar är att vi tillsammans med er skall komprimera projekttiden, förebygga svagheter som kommer med nyutveckling samt garantera ett slutresultat som det går att förvalta och supporta till en rimlig kostnad. Det finns en mängd företag och konsulter på marknaden som vill göra allt från början, hela tiden. Vi vill göra samma sak om och om igen. Det är då vi bygger värde för våra kunder och oss på Axalon.

Helhet. Hel eller i delar

I vissa av våra lösningar, återfinns både våra egna eller andra partners produkter och komponenter. På så sätt, håller vi nere investeringen och garanterar resultatet. Vi brukar säga att vi levererar helhet. Hel eller i delar... och de är precis vad det handlar om. Din lösning skall vara bäst för dig och ingen annan. Det garanterar vi genom att anpassa oss efter ditt behov.

Referenser

  • ABB
  • Avure Technologies
  • Bjerking
  • Strukton
  • Stora Enso