Sign In

​​​​​Vi som jobbar på Axalon

jonasJonas Hyttring

VD
021-81 41 71

Jonas är grundare av bolaget och hjälper Axalons kunder med att förverkliga sina idéer genom förstudier och workshops. Jonas har jobbat med ledarskap och IT-frågor sedan 1994.

mattiasMattias Davidsson

Produktansvarig
021-81 41 72

Mattias är grundare av bolaget och ansvarar för Axalons produktutveckling. Mattias har designat och utvecklat stationära och mobila system sedan 1990.

tommyTommy Palmaer

vVD/Affärsansvarig
021-81 41 81

Tommy är affärsansvarig och genom sin roll förser han våra kunder med rätt produkter och tjänster i så väl små som stora verksamhetsprojekt där IT kan göra skillnad. Tommy har jobbat med IT-relaterade projekt sedan 1981.

evalenaEvalena Eklund

Projektledare
021-81 41 79

Evalena är en resultatinriktad och kundfokuserad projektledare med målet att leverera affärsnytta i varje projekt. Hon har arbetat med systemutveckling sedan 1996, har bred kompetens och sätter sig snabbt in i uppdragen.

jensJens Rybelius

Ansvarig Förvaltning och Support
021-81 41 87

Jens har jobbat med Sharepoint-support i många år. Han har också erfarenhet av utbildning och är pålitlig när det gäller att skapa hållbara support- och förvaltningslösningar för Microsoft SharePoint.

andreasAndreas Borgstedt

Systemutvecklare
021-81 41 73

Andreas jobbar med avancerad system- och produktutveckling. Andreas har jobbat med IT sedan 1998.

angelicaAngelica Bergman

Lösningsarkitekt SharePoint
021-81 41 86

Angelica jobbar framförallt med SharePointlösningar för dokumenthantering och intranät inom Industri och offentlig sektor. Angelica har lång erfarenhet av helhetslösningar och har bred kompetens inom en mängd IT-områden.

danielDaniel Hellström

Systemutvecklare
021-81 41 85

Daniel jobbar som applikation- och lösningsutvecklare inom Microsoft SharePoint, Microsoft Office samt webb- och gränssnittsprogrammering. Daiel har lång erfarenhet av att jobba med offentlig förvaltning.

maxMarcus Österberg

Affärsansvarig EDC
021-81 41 89

Marcus arbetar med EDC vilket är Axalons IT-plattform för informationsinsamling, sammanställning och analys. Marcus har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete för att effektivisera olika delar i en verksamhet ofta med IT som ingrediens.

maxMax Aldén

Systemutvecklare
021-81 41 83

Max jobbar som applikation- och lösningsutvecklare inom Microsoft SharePoint, Microsoft Office samt webb- och gränssnittsprogrammering. Max har jobbat med systemutveckling i drygt 10 år och har goda kunskaper inom en mängd utvecklingsverktyg.

olaOla Lövgren

Systemutvecklare
021-81 41 74

Ola är utbildare och utvecklare inom Microsofts produkter Office samt SharePoint. Ola är Microsoft Office Specialist Master Instructor.

oskarOskar Böhn

Lösningsarkitekt/Grafisk Design
021-81 41 77

Oskar är lösningsansvaring för ledningsystem och avvikelsehantering. Oskar verkar även inom området för gränssnitt och grafisk layout för webb- och mobilapplikationer.

 ​