Sign In

Vidareutveckling och avvikelsehantering till ingenjörsbolag

2016-06-14

Axalon har sedan tidigare byggt ledningssystem till en stor ingenjörsfirma som arbetar med att förbättra produktivitet, säkerhet, tillförlitlighet och miljö inom industrisektorn. Nu går vi tillsammans vidare och bygger på ledningssystemet med flertalet optioner till ledningssystemet och avvikelsehantering.

Axalon lösning för avvikelsehantering i SharePoint är ett behörighetsstyrt system som förenklar för de individer som hanterar ärenden. Avvikelser registreras av användarna och berörda utredare får automatiskt en notifiering om att ärenden har skapats.

För mer information, kontakta
Tommy Palmaer
021-81 41 81
tommy.palmaer@axalon.se